Ebilar demontering

Billdemonteringsbranschen ställer sig bakom branschstandard för säker hantering av elfordon

Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund (SBR) är senaste aktören att ställa sig bakom och stötta den branschstandard som MRF, BIL Sweden och Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) tagit fram för säker hantering av högvoltssystem i elfordon.

Sedan lanseringen i september förra året har branschstandard för säker hantering av elfordon tagits emot mycket väl av fordonsbranschen, men också av andra branscher och länder. En av de branscher som dagligen brottas med frågor kring säkerheten på elfordon är bilåtervinnare. Därför har nu branschorganisationen för bilåtervinnare, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund valt att anamma den branschstandard som fordonsbranschen tagit fram.

Vi får ofta frågor från våra medlemmar som rör elfordon och hur man arbetar med dessa på ett säkert sätt. Efter att ha läst branschstandarden för säker hantering av elfordon kände vi att den besvarar många av de frågor som vi får och därför har vi nu valt att ställa oss bakom den, säger Andreas Frössberg, VD på Sveriges Bilåtervinnarens Riksförbund.

Vi är mycket glada över att SBR valt att stötta och ställa sig bakom den branschstandard som vi varit med och tagit fram. Detta visar på hur viktig ett sådant dokument är och ju fler organisationer som ställer sig bakom, desto säkrare arbetsplatser kan vi skapa, säger Henrik Idermark, elektrifieringsansvarig på MRF.

Den nya tekniken och de nya komponenterna som elfordonen medför ställer högre kunskap- och säkerhetskrav på alla som arbetar med elfordon. BIL Sweden, MRF och SFVF hoppas nu på att fler inom fordonsbranschen är intresserade av att ställa sig bakom branschstandarden som hanterar just dessa frågor om elbilar. Läs fler nyheter på eltrender.se.

Branschstandarden gäller som rekommenderat minimikrav i Sverige och är ett komplement till tillverkarens anvisningar, med målet att skapa säkrare arbetsplatser för de som arbetar på elfordon. I och med att SBR valt att ställa sig bakom dokumentet så kommer en del mindre justeringar behöva göras i dokumentet för att täcka in de delar som berör bilåtervinning. Den nya branschstandarden finns att ladda ner kostnadsfritt på elbilsinfo.se.