Vad är plastikkirurgi?

Plastikkirurgi används för att reparera och rekonstruera saknad eller skadad vävnad och hud.

Huvudsyftet med plastikkirurgi är att återställa funktionen och utseendet hos vävnad och hud så att det är så nära det normala som möjligt.

Plastikkirurgi skiljer sig från kosmetisk kirurgi, som är kirurgi som utförs enbart för att förändra en persons utseende för att uppnå vad de anser vara ett mer önskvärt utseende.

När använda plastikkirurgi?

Plastikkirurgi kan exempelvis användas för att reparera:

Anomalier som funnits från födseln, t.ex. läpp- och gomspalt, svullna fingrar och födelsemärken.
Områden som skadats genom avlägsnande av cancervävnad, t.ex. från ansiktet eller bröstet.
omfattande brännskador eller andra allvarliga skador

Plastikkirurgi kan ofta bidra till att förbättra en persons självkänsla, självförtroende och allmänna livskvalitet. Du hittar lätt en klinik för plastikkirurgi i Stockholm och andra svenska storstäder.

Tekniker för plastikkirurgi

Behandlingen / kirurgin skiljer sig från andra skönhetsingrepp som exempelvis celluplastik och intimkirurgi.

Några av de tekniker som används vid plastikkirurgi är följande:

Hudtransplantationer – där frisk hud från ett opåverkat område av kroppen tas bort och används för att ersätta förlorad eller skadad hud.

Hudflikkirurgi – där en bit vävnad från en del av kroppen överförs till en annan, tillsammans med de blodkärl som håller den vid liv; det kallas flap kirurgi eftersom den friska vävnaden vanligtvis förblir delvis fäst vid kroppen medan den omplaceras.

Vävnadsexpansion – när omgivande vävnad sträcks ut så att kroppen kan ”växa” extra hud, som sedan kan användas för att hjälpa till att rekonstruera det närliggande området.

Förutom dessa tekniker använder plastikkirurger också många andra metoder, t.ex:

Fettöverföring eller -transplantation – där fett tas bort från ett område och sätts in i ett annat område, vanligtvis för att korrigera ojämnheter.

Vakuumförslutning – där ett sår sugs ut genom en steril skum- eller gasbinda för att suga ut vätska och främja läkning.
kamouflagesmink eller kamouflagekräm.