Gene therapy

Background and need of Gene therapy Gene therapy is a form of genetic engineering and it is a form of treatment for a certain type of disease. It is a revolutionary treatment method as no previous treatment methods have been used by similar methods. Gene therapy treats diseases caused by single defective genes that lead […]

Continue reading


Att använda rätt typ av planering

https://www.raysearchlabs.com/multi-criteria-optimization-treatment-planning/ https://www.raysearchlabs.com/vmat-treatment-planning-raystation/   Svårigheter med strålningsbaserad behandling Eftersom strålning inte är något som är speciellt bra för kroppen, utan snarare ett nödvändigt ont vid vissa typer av undersökningar, måste man ständigt arbeta med olika metoder för att säkerställa en så bra, smart och hälsosam undersökning som bara är möjligt. Sedan skall man självklart ligga i […]

Continue reading