Att använda rätt typ av planering

https://www.raysearchlabs.com/multi-criteria-optimization-treatment-planning/

https://www.raysearchlabs.com/vmat-treatment-planning-raystation/

 

Svårigheter med strålningsbaserad behandling

Eftersom strålning inte är något som är speciellt bra för kroppen, utan snarare ett nödvändigt ont vid vissa typer av undersökningar, måste man ständigt arbeta med olika metoder för att säkerställa en så bra, smart och hälsosam undersökning som bara är möjligt. Sedan skall man självklart ligga i framkant vad gäller dessa frågor för att i så hög utsträckning som bara är möjlig undvika att utsätta hälsosamma delar av patientens kropp för just onödig strålning i de fall som det inte behövs. Samtidigt kan man inte vara för försiktigt heller eftersom resultaten av undersökningen, baserad på strålning, måste vara god i syfte att kunna läka patienten.

 

Smarta lösningar på svåra problem

Avvägningen vid denna typer av frågor och problematik gör oftast så att man ödslar tid och pengar på att testa sig fram till en optimal lösning som ofta kan variera mellan patienter och de åkommor som utreds. Med hjälp av något kallat multi-criteria optimization blir denna process lättare. Eftersom du med hjälp av detta optimeringssättt förenklar planeringsprocessen samtidigt som du höjer kvaliteten på den behandling eller undersökning du står i begrepp att genomföra. Multicriteria optimization underlättar helt enkelt ditt arbete med denna typ av frågor.

 

Att använda rätt typ av planering

System för detta bör vara utformade på ett sådant sätt att de understödjer flera sorters planeringssystem för evaluering av dina resultat. Det finns en rad olika system som bör kunna understödjas så som SMLC, DMLC, TomoTherapy och Proton PBS. Framförallt är VMAT formatet att föredra som följer samma arbetssätt som SMLC men skiljer sig något på flera sätt. Framförallt sker en direkt optimering av maskinens parametrar vilket innebär att den optimerade planen levereras direkt utan att kvaliteten dras ned som ett resultat av att material måste processas ytterligare i efterhand. Enklare, snabbare och smartare helt enkelt.